June 2022

ดาวอังคารมีเปลือกโลกอย่างรวดเร็ว

ดาวอังคารมีเปลือกโลกอย่างรวดเร็ว

เพียง 20 ล้านปีหลังจากที่ระบบสุริยะก่อตัวขึ้น ดาวเคราะห์สีแดงก็มีเปลือกนอกของมันอยู่แล้วดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่ก่อตัวขึ้นอย่างสมบูรณ์ — เปลือกโลกและทั้งหมด — ภายในเวลาเพียง 20 ล้านปีนับจากการกำเนิดของระบบสุริยะ การก่อตัวอย่างรวดเร็วนั้นหมายความว่าดาวเคราะห์แดงอาจมีการกระโดดบนโลก 100 ล้านปีในแง่ของการอยู่อาศัยได้ การวิจัยใหม่ชี้ให้เห็น การวิเคราะห์ทางธรณีเคมีของผลึกแร่เพทายที่สกัดจากอุกกาบาตดาวอังคารเปิดเผยว่าดาวอังคารได้ก่อตัวเป็นเปลือกโลกที่เก่าแก่ที่สุดเมื่อ...

Continue reading...

แผนที่โลกครั้งแรกของดาวพลูโตและชารอนแสดงจุดสูงสุดและต่ำสุดของโลก

แผนที่โลกครั้งแรกของดาวพลูโตและชารอนแสดงจุดสูงสุดและต่ำสุดของโลก

สร้างด้วยข้อมูลของ New Horizons แผนภูมิเผยให้เห็นรายละเอียดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแผนที่โลกครั้งแรกของดาวพลูโตและชารอนของดาวพลูโตพร้อมให้ใช้งานแล้ว ถือเป็นการจำกัดภารกิจ New Horizons ของ NASA Ross Beyer นักวิทยาศาสตร์ด้านดาวเคราะห์แห่ง Ames Research Center...

Continue reading...